jueves, 27 de septiembre de 2007

EDERTASUNAREN DOHAINA
Ispìlutxoa, ispilutxoa, nor da erresumako emakumerik ederrena? Edurnezuriren ugazamak ispiluari galdetzen zion guztietan, erantzuna jakiteko irrikatzen zegoen.


Ez nau harritzen. Kristo aurreko IV. mendean, Aristoteles filosofo grekoak esan zuen edertasunak edozein gomendiozko gutun baino gehiago balio zuela. Eta, antza denez, adierazpen hau indarrean dagoenez, gaur egun, XXI. mendean bete-betean, edertasunaren bila jarraitzen dugu.


Baina, zer da edertasuna? Teoria eboluzionusten jarraitzaileentzat, osasun bikaineko ziurtagiria da, naturaren lanean hutseza erakusten baitu.


Dena den, konzeptu abstraktua edo estetikoa ez ezik, zoriontsuak izateko behar dugula uste dugunarekin zerikusia duen hitza ere da.


Eta gure helburua lortzeko edozer egiteko prest gaude; XVI. mendean Erzsebet Bathory kondesa hungariarrak 650 birjina hil zituen euren odolean bainatzeko. Horrela, uste zuen gaztetasuna eta edertasunari betirako iraunaraziko ziola.


Gaur egun bizi izan balitz, kondesa hau kirurgia estetikoaren jarraitzaile leiala izango zen. Izan ere, kirurgia estetikoa zein industria kosmetikoa gorantza doazen negozioak dira. Hala bada, lehengo eta oraingo gizartean edertasunak estatusa eman dezake.


Beraz, zimurrak ateratzeko formula berria bilatzen dugunean, ez gaitezen errudunak sentitu.


Denak huts egitekotan, Agatha Christie idazlearen aholkua erabil genezake: "Arkeologo batekin ezkon zaitez. Zenbat eta zu zaharragoa izan, orduan eta xarmagarriago irudituko zatzaizkio".

lunes, 14 de mayo de 2007

El Don de la Belleza


Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? -preguntaba la madrasta de Blancanieves. Y cuando el taimado espejo le daba su diaria dosis de autoestima respiraba tranquila.
No es de extrañar. Ya en el siglo IV antes de Cristo, el filósofo griego Aristoteles decía que la belleza valía más que cualquier carta de recomendación. Al parecer esta afirmación sigue en vigor, pues hoy en día, bien entrado el siglo XXI, seguimos buscando la hermosura.
Pero, ¿qué es la belleza? Según los que propugnan la teoría evolucionista, es un certificado de buena salud, porque muestra la ausencia de error en el trabajo de la naturaleza.
En cualquier caso, no es sólo un concepto abstracto o estético, sino un término que tiene que ver con lo que creemos que necesitamos para ser felices.
Y para conseguir nuestro objetivo estamos dispuestos a hacer lo que sea; en el siglo XVI, la condesa húngara Erzsebet Bathory asesinó a 650 doncellas para bañarse en su sangre, en la creencia de que así conservaría la belleza y la juventud eternamente.
Si hubiera vivido en la actualidad, dicha condesa hubiera sido una seguidora incondicional de la cirugía estética. De hecho, tanto la cirugía estética como la industria cosmética son negocios en auge. De donde se deduce que antes y ahora la belleza puede proporcionar estatus social y que no debemos avergonzarnos de buscar la fórmula más novedosa contra el envejecimiento.
Y si todo falla, podemos seguir el consejo de la escritora Agatha Christie: "Cásate con un arqueólogo; cuanto más vieja seas, más fascinante le parecerás"